Apps | icgc

Apps

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

Programari per a l'avaluació preliminar de Sistemes d'Intercanvi geotèrmic per instal·lacions de climatització i ACS fins a 70 kW

L'app excursionista que no necessita cobertura mòbil

Informació sobre la ubicació de fonts naturals de Catalunya

App que us permet veure com era i com és el lloc on sou

Comparteix la teva localització amb qui vulguis

On sóc?

Aplicació de l'exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

PGOM - Pirineus Geological Open Museum

Aplicació cerca de llocs