Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC) | icgc

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

Conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

CatLC és un conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit, per a la creació del mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA). Les imatges es corresponen a adquisicions de l’any 2018 a diferents freqüències i resolucions espacials.

 

Totes les imatges estan en format GeoTiff, georeferenciades en la mateixa projecció, WGS84 UTM31N, i cobrint la mateixa extensió geogràfica:

 • UTM X Oest: 240000

 • UTM X Est: 540000

 • UTM Y Nord: 4780000

 • UTM Y Sud: 4480000

 

Reutilització de la informació

Imatge
Logo CC BY 4.0

L’ús de les dades està subjecte a la llicencia Creative Common International Recognition 4.0.
Més informació

Conté dades Sentinel Copernicus modificades pel ICGC.

 

Es demana que totes les metodologies i resultats obtinguts pels diferents grups científics siguin compartits amb l’ICGC a través de l'email: catlc@icgc.cat

Visor

Descripció del conjunt de dades

El contingut del conjunt de dades es detalla a continuació:

 • Ortofoto RGB: Ortofoto amb els 3 canals visibles RGB a 1 metre de resolució espacial.

 • Ortofoto Infraroja: Canal infraroig a 1 metre de resolució espacial.

 • Sentinel-1: Composició mensual i anual de la imatge d’amplitud radar a 10 metres de resolució espacial.

 • Sentinel-2: Imatges Sentinel-2 de 10 canals pels mesos d’Abril i Agost a 10 metres de resolució espacial.

 • Dades Topogràfiques:

  • Aspect: Angle d’orientació de les pendents del terreny, en graus, a 5 metres de resolució espacial.

  • CHM: Model digital d’elevacions dels diferents elements del terreny, vegetació i edificacions per exemple, referenciat a la superfície del terreny a 1 metre de resolució espacial.

  • DEM: Model Digital d’Elevacions a 5 metres de resolució espacial.

  • DSM: Model Digital de la Superfície a 1 metre de resolució espacial.

  • Slope: Pendent del terreny, en graus, a 5 metres de resolució espacial.

 • Mapa de cobertes del sòl: Mapa de cobertes amb 41 classes creat pel ICGC a 1 metre de resolució espacial. Aquesta capa pot ser utilitzada per entrenar i validar durant el processament amb diferents tècniques d’IA.

Descàrrega

Les dades es poden descarregar directament des de l'adreça https://ftp.icgc.cat/descarregues/CatLCNet.

De totes maneres, degut al gran volum dels fitxers, es recomana descarregar fent servir el client FTP.

Servidor: ftp.icgc.cat | Usuari: descarregues01 | Contrasenya: descarregues01

Ortofoto (carpeta Orthophoto)

Sentinel-1 (carpeta S1)

Imatge
Sèrie temporal Sentinel-1

Sentinel-2 (carpeta S2)

Topografia (carpeta DEM)

Mapa de cobertes ICGC (capeta Landcover)

 

Exemples del conjunt d’imatges disponible

Ortofoto RGB

Ortofoto Infraroja

Sentinel-1

Sentinel-2 Abril

Imatge

Imatge

Imatge

Imatge

Sentinel-2 Agost

Aspect

Digital Elevation Model

Slope

Imatge

Imatge

Imatge

Imatge

Digital Surface Model

Canopy Height Model

Landcover

Imatge

Imatge

Imatge

 

Documento sin título

Class

Name

Color

Class

Name

Color

1

Conreus herbacis


22

"Eixample"


2

Horta, vivers i conreus forçats


23

Zones Urbanes laxes


3

Vinyes


24

Edificacions aïllades en l'espai rural


4

Oliverars


25

Àrees residencials aïllades


5

Altres conreus llenyosos


26

Zones verdes


6

Conreus en transformació


27

Zones industrials , comercials i/o de serveis


7

Boscos densos d'aciculifolis


28

Zones esportives i de lleure


8

Boscos densos de caducifolis, planifolis


29

Zones d'extracció minera i/o abocadors


9

Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis


30

Zones en transformació


10

Matollar


31

Xarxa viària


11

Boscos clars d'aciculifolis


32

Sòl nu urbà


12

Boscos clars de caducifolis, planifolis


33

Zones aeroportuàries


13

Boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis


34

Xarxa ferroviària


14

Prats i herbassars


35

Zones portuàries


15

Bosc de ribera


36

Embassaments


16

Sòl nu forestal


37

Llacs i llacunes


17

Zones cremades


38

Cursos d'aigua


18

Roquissars i congestes


39

Basses


19

Platges


40

Canals artificials


20

Zones humides


41

Mar


21

Casc urbà


0

Fora de frontera