Imatge | icgc

Imatge

Mosaic continu de fotografies aèries, d'elevada qualitat i precisió

Mosaic continu d'imatges mensuals captades pel satèl·lit Sentinel-2

Mosaic d’imatges color (RGB) captades pels satèl·lits Sentinel-2 (estiu i hivern) i sense núvols ni altres “artefactes”

Fotografies aèries actuals i antigues

Fotos aèries

Geoinformació (ortoXpres, ortofoto infraroja, NDVI...) utilitzable en línia en aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

Descàrregues de mapes administratius, vegueries, carreteres, físic, topogràfic, turístic... (JPG, PDF, TIFF)

Publicacions cartogràfiques