Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000 | icgc

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

La Cartografia hidrogeològica digital continua a escala 1:25.000 és un conjunt d’informació geotemàtica relacionada amb les característiques quantitatives i qualitatives de l’aigua subterrània, el medi que la conté i els elements hidrogeològics associats tals com pous, piezòmetres, fonts i mines d’aigua (6063 elements).

 

La cartografia hidrogeològica digital contínua està estructurada en quatre conjunts d’informació principals:

 • punts d’aigua i paràmetres fisicoquímics

 • piezometries i línies de flux

 • cartografia hidrogeològica contínua 25M d’unitats hidrogeològiques

 • cartografia hidrogeològica continua 25M d'aqüífers

 

El fitxer ZIP que es descarrega conté 14 capes o datasets organitzades en els anteriors conjunts d’informació en els formats “ESRI Geodatabase” (gdb) i “GeoPackage” (gpkg), els fitxers de simbolització corresponents, un document d’especificacions de formats i el document “Cartografia hidrogeològica digital contínua a escala 1:25.000. Memòria explicativa dels continguts”.

L’estructura de la informació continguda en els fitxers .gdb i .gpkg es pot veure a la taula següent:

Conjunt d'informació

Capa d’informació o ‘dataset’

Nom de la capa d’informació

Punts d'aigua i paràmetres físicoquímics

punts-aigua-font

Punts d’aigua tipus font i mina

punts-aigua-pou

Punts d’aigua tipus pou i piezòmetre

parametres-fisicoquimics

Paràmetres fisicoquímics de l'aigua

Piezometries i línies de flux

piezometries-basament

Piezometries d'aqüífers de basament

linies-flux-basament

Línies de flux d'aqüífers de basament

piezometries-quaternaris

Piezometries d'aqüífers quaternaris

linies-flux-quaternaris

Línies de flux d'aqüífers quaternaris

Cartografia hidrogeològica continua 25M d'unitats hidrogeològiques

permeabilitat-quaternaris

Cartografia continua d'unitats hidrogeològiques quaternàries representades per rang de permeabilitat

porositat-quaternaris

Cartografia continua d'unitats hidrogeològiques quaternàries representades per tipus de porositat

permeabilitat-basament

Cartografia continua d'unitats hidrogeològiques de basament representades per rang de permeabilitat

porositat-basament

Cartografia continua d'unitats hidrogeològiques de basament representades per tipus de porositat

Cartografia hidrogeològica continua 25M d'aqüífers

aquifers-quaternaris-profunds

Cartografia d’aqüífers quaternaris profunds

aquifers-quaternaris-superficials

Cartografia d’aqüífers quaternaris superficials

aquifers-basament

Cartografia d’aqüífers de basament

 

Format Geodatabase (gdb)

El fitxer ZIP descarregable conté:

 • Carpeta hidrogeol25mv01_gdb: Carpeta amb informació disponible en format compatible amb ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 (ESRI) i ArcGIS Pro (ESRI).

Conté les següents carpetes i fitxers següents:

 • hidrogeol25mv01.gdb: Geodatabase que conté 14 capes d’informacó o datasets organitzats segons la taula.

 • lyr: Carpeta amb els arxius de simbolització compatibles amb ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 (ESRI)

 • lyrx: Carpeta amb els arxius de simbolització compatibles amb ArcGIS Pro (ESRI) 

 

Format GeoPackage (gpkg)

 • Carpeta hidrogeol25mv01_gpkg: Carpeta amb informació disponible en format compatible amb el software open-source QGIS.

Conté les següents carpetes i fitxers següents:

 • hidrogeol25mv01.gpkg: Geopackage que conté 14 capes d’informacó o datasets organitzats segons la taula.

 • qml: Carpeta amb els arxius de simbolització compatibles amb QGIS

 

El sistema de referència de les dades distribuïdes és ETRS89.