Geoinformació cartogràfica | icgc

Geoinformació cartogràfica

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

Límits de municipis, comarques, vegueries, províncies i Catalunya. També s’inclouen els caps de municipi, comarca i província

Divisions administratives

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals

La Base municipal ha estat substituïda pel nou conjunt de dades Divisions administratives