Observació de la Terra | icgc

Observació de la Terra

Towards a climate resilient cross-border mountain community in the Pyrenees

P4CLIMA

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

Servei de mesures del moviment del terreny

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal: De la dada al coneixement

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió

L’existència continuada de la cartografia de cobertes que descrigui la totalitat del territori i els seus canvis permet el seguiment de la seva evolució

Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori

Conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

Serveis d'imatges recollides pel satèl·lit Sentinel-2 que faciliten supervisar el territori, el seu estat i els canvis produïts

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori