Dinàmica de la costa | icgc

Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa

Recull de visors i geoserveis

L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia

Monitoratge dels canvis i danys a la costa desprès d'episodis temporals marítims

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre

Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims